Période de congé
Nous sommes en congé du 20 juillet jusqu'au 29 juillet. Nous sommes à nouveau à votre disposition à partir du 30 juillet 2020.
Vous pouvez visiter notre shop pour les prix et les commandes : www.cuve.be
| Passez votre commande à temps.


Mazouttanks met pomp in Vlaanderen

Aan welke wetgeving moet de mazouttank voldoen?

Vlarem II, Hoofdstuk 5.17

Moet er een indienstname keuring gebeuren? En wie mag die uitvoeren?

Keuring bij indienstname is verplicht.

Deze mag worden uitgevoerd door een erkend Vlaams milieudeskundige in de discipline “houders voor gassen en gevaarlijke stoffen” en “bodemcorrosie”.

Dit geldt zowel voor ondergrondse als bovengrondse mazouttanks.

Moet er een periodieke keuring gebeuren? Wanneer? En wie mag die uitvoeren?

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een ondergrondse en een bovengrondse tank:

  • Bovengrondse tank
    • Beperkt onderzoek: 3 jaarlijks
    • Algemeen onderzoek: 20 jaarlijks
  • Ondergrondse tank
    • Beperkt onderzoek: 2 jaarlijks (indien u zich in een waterwingebied of beschermingszone bevindt: jaarlijks)
    • Algemeen onderzoek: 15 jaarlijks (indien u zich in een waterwingebied of beschermingszone bevindt: 10 jaarlijks)

C
O
N
T
A
C
T

TO TOPback to top

© Cuves Bollaert 2020